logo expoo

 

 

Interessante links voor professionals

expooExpoo

EXPOO is het expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. EXPOO bestaat dankzij een unieke samenwerking tussen twee agentschappen: Jongerenwelzijn & Kind en Gezin. EXPOO heeft twee grote opdrachten:
het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden en opvoedingsondersteuning en het praktisch ondersteunen van het werkveld opvoedingsondersteuning met methoden, technieken en instrumenten.

Link

opvoedingslijnOpvoedingslijn

Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind niet zo vlot loopt, hebben vaak nood aan een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op vele vragen. Dat is wat de Opvoedingslijn wil zijn!

Link

Opvoeden Plus

Het expertisecentrum OpvoedenPlus wil voor én samen met professionals, kennis verzamelen, verspreiden en ontwikkelen over:

  • het verrijken van gewone opvoedingsprocessen;
  • het preventief ondersteunen van gezinnen voor wie opvoeden omwille van uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend is;
  • het geven van pedagogisch advies.

Ze streven naar regionale verankering door het uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio's Zuid- en Midden-West-Vlaanderen en de Westhoek.
Daarnaast voert het Expertisecentrum OpvoedenPlus praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van externen. In het kader van onderzoeksprojecten werkt het centrum samen met andere hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra uit heel Vlaanderen.

Link