logo expoo

 

 

Professional-onthaalpagina

Welkom op de website Huizen van het Kind regio westhoek!

Sinds 2014 werden in de regio Westhoek heel wat Huizen van het Kind opgricht. 

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende diensten en organisaties zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Dé vraag waarover de diensten en organisaties zich samen buigen is: hoe kunnen we door samenwerking (aanstaande) gezinnen zo goed als mogelijk ondersteunen?

Een Huis van het Kind voorziet ook een aanbod aan elk kind en elk gezin. Dit basisaanbod bevat:

  1. Preventieve gezondheidszorg, waaronder vaccinaties, vroege detectie van gezondheidsrisico’s en gezondheidsproblemen en acties gericht op gezondheidsbevordering;
  2. Opvoedingsondersteuning, in de regelgeving gedefinieerd als ‘laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen en jongeren’;
  3. Activiteiten om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen: ter ondersteuning van sociale netwerken die een ondersteunende rol spelen voor gezinnen, en ter facilitering van het ontstaan van een sociale mix die een weerspiegeling is van de lokale populatie. 

Deze website is een middel voor u als professional om snel alle informatie te vinden in verband met het aanbod die de Huizen van het Kind in de Westhoek voorzien en om ouders of andere opvoedingverantwoordelijken verder op weg te helpen.

In de hoofdmenu's vindt u volgende informatie:

  • Forum - intranet biedt een platform voor verantwoordelijken van de samenwerkingsverbanden Huis van het Kind waarbinnen zaken kunnen uitgewisseld worden.
  • Wie doet wat biedt een eenvoudige zoekmachine voor professionale doorverwijzers om ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken snel door te verwijzen naar de juiste dienst of organisatie.
  • Uitleendienst
  • Interessante websites waar u meer info kan vinden rond de thema's die aan bod komen binnen een Huis van het Kind
  • Via de contactpagina kan u voor bijkomende informatie de contactgegevens vinden van het dichtstbijzijnde Huis van het Kind.