logo expoo

 

 

Uitleendienst

Door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn, meer bepaald door de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning, werden er voor de westhoek educatieve pakketten aangekocht. Deze kunnen door professionelen ontleend worden.

Wat is een educatief pakket ?

Educatieve pakketten of themapakketten zijn een hulpmiddel bij het organiseren van een (ouder)bijeenkomst over opvoedingsthema´s. De pakketten kunnen gebruikt worden door beroepskrachten en vrijwilligers in het onderwijs, ouderverenigingen, het welzijnswerk, buurtwerk, … Een aantal themapakketten kunnen ook perfect gebruikt worden binnen teamvergaderingen om zo samen met de collega’s tot nieuwe inzichten betreffende opvoedingssituaties te komen.

Naast informatieoverdracht is er ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. De werkvormen in de themapakketten zijn bedoeld om eigen ervaringen van de ouders tot onderwerp van gesprek te maken en een onderlinge uitwisseling te stimuleren. Ouders kunnen op die manier nieuwe ideeën opdoen of steun of herkenning vinden bij elkaar. Wij vinden het belangrijk het vertrouwen van ouders in hun eigen opvoedingsvaardigheden te versterken. Uitgangspunt is dat ouders zelf het meest deskundig zijn waar het hun eigen kind betreft en dat zij over het algemeen het beste met hun kind voor hebben.

Welke onderwerpen ?

De themapakketten die in de loop der tijd ontwikkeld zijn, hebben te maken met veel gestelde vragen (van ouders) over de opvoeding.
Sommige pakketten richten zich op een bepaalde leeftijdsgroep zoals baby´s, peuters of schoolkinderen en jongeren. Andere gaan over een specifiek onderwerp zoals pesten, echtscheiding of televisie kijken. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsverschillen van de kinderen. Voor groepsbijeenkomsten met allochtone ouders zijn in sommige pakketten de werkvormen vertaald. Daarnaast zijn er ook aparte themapakketten ontwikkeld die rekening houden met specifieke vragen uit deze groep.

Welke themapakketten en hoe ontlenen?

Over welke themapakketten wij beschikken en de wijze waarop ontleend kan worden is voor de regio's Ieper en Veurne-Dismuide verschillend.

KLIK HIER indien u professional bent in de regio Ieper

KLIK HIER indien u professional bent in de regio Veurne-Diksmuide